SPITALET ME TË CILËT BASHKËPUNOJMË

Shërbimet

Shërbim Mjekësor Online

Kartela Online

Receta Online

Kartë Shëndeti për çdo përdorues

Akses i shpejtë i Kartelës përmes QR Code

Rezervo Takim Online

24/7

Suport 24/7

Shërbimi i Urgjencës

Mobile Friendly

Paketat

PAKETA KARDIOLOGJIKE

7.000 ALL / vit

 • Shërbimi HealthTie
 • Kartë Shëndeti
 • Varëse me QR Code të skanuar
 • Vizitë kardiologu
 • ECG
 • Echo zemre
 • Prove Ushtimore
Regjistrohu
PAKETA CHECK-UP FEMRA

7.000 ALL / vit

 • Shërbimi HealthTie
 • Kartë Shëndeti
 • Varëse me QR Code të skanuar
 • Mamografi
 • Vizitë Gjinekologjike
 • PAP test
 • Gjak komplet + formulë leukocitare
 • Urinë komplet
 • Vizite e përgjithshme
Regjistrohu
PAKETA CHECK-UP FEMRA 2

7.000 ALL / vit

 • Shërbimi HealthTie
 • Kartë Shëndeti
 • Varëse me QR Code të skanuar
 • Echo mamme bilaterale
 • Vizitë Gjinekologjike
 • PAP test
 • Gjak komplet + formule leukocitare
 • Urinë komplet
 • Vizitë e përgjithshme
Regjistrohu
PAKETA MESHKUJ NËN 40 VJEÇ

9.000 ALL / vit

 • Shërbimi HealthTie
 • Kartë Shëndeti
 • Varëse me QR Code të skanuar
 • Gjak komplet
 • Glicemi esëll
 • TSH
 • ALT (SGPT)
 • AST (SGOT)
 • Eritrosedimenti
 • Azotemia
 • Creatinemia
 • Elektrolitet në gjak(Na.Cl,K,Ca.Mg)
 • Urinë komplet
 • EKG
 • Echo abdomeni totalet
 • Vizitë e përgjithshme
Regjistrohu
PAKETA MESHKUJ MBI 40 VJEÇ

12.000 ALL / vit

 • Shërbimi HealthTie
 • Kartë Shëndeti
 • Varëse me QR Code të skanuar
 • Gjak komplet
 • Glicemi esëll
 • PSA
 • ALT (SGPT)
 • AST (SGOT)
 • Eritrosedimenti
 • Azotemia
 • Creatinemia
 • Elektrolitet në gjak(Na.Cl,K,Ca.Mg)
 • Urinë komplet
 • EKG
 • Echo abdomeni totalet
 • Echo Kardiake
 • Vizitë e përgjithshme
 • Vizitë Kardiologu
Regjistrohu
PAKETA FEMRA NËN 40 VJEÇ

10.000 ALL / vit

 • Shërbimi HealthTie
 • Kartë Shëndeti
 • Varëse me QR Code të skanuar
 • Gjak komplet
 • Lipidogramë
 • Glicemi esëll
 • TSH
 • ALT (SGPT)
 • AST (SGOT)
 • Eritrosedimenti
 • Azotemia
 • Creatinemia
 • PAP test
 • Echo Gjiri
 • Echo abdomeni totale
 • Vizitë e përgjithshme
Regjistrohu
PAKETA FEMRA MBI 40 VJEÇ

12.000 ALL / vit

 • Shërbimi HealthTie
 • Kartë Shëndeti
 • Varëse me QR Code të skanuar
 • Gjak komplet
 • Lipidogramë
 • Glicemi esëll
 • Hemoglobine e Glukozuar
 • TSH
 • ALT (SGPT)
 • AST (SGOT)
 • Eritrosedimenti
 • Azotemia
 • Creatinemia
 • PAP test
 • Mamografi
 • Echo abdomeni totale
 • Echo Kardiake
 • Vizitë e përgjithshme
 • Vizitë Kardiologu
Regjistrohu